Vi och våra kunder tycker att det är viktigt med utseendet på de fönster man sätter på sitt hus.

Fönsterdetalj - kulturfönster

För att komma riktigt nära en gammaldags fönstertillverkning där det ofta är detaljerna som avgör, kan vi handstryka topplagret på dina fönster med linoljefärg. Det ger en vacker struktur på fönstrets synliga ytor som gör att det genuina hantverket lyser igenom och lyfter vilket hus som helst.

Välj mellan linoljefärg eller oljealkyd

Hos oss kan du välja att få fönster målade med oljealkyd (standard), handstruket eller sprutmålat, eller linoljefärg (tillval) i kittvitt/antikvitt eller någon kulör.

Du kan också välja att få dina fönster obehandlade eller grundmålade.

Vid val av oljealkyd ytbehandlar vi som standard enligt följande

 • Grundmålar med 2 lager US-grund typ Akzo Nobel färgsystem.
 • Spackling och mellanslipning.
 • Toppmålning (sprutmålning) med alkydoljefärg RS-70 Kulör NCS S-0502-Y
  (standardfärg). Som tillval kan du välja att få topplagret handstruket.

Vid val av linolja ytbehandlar vi som standard enligt följande

 • Grundmålning med ett lager linoljegrund
 • Spackling och mellanslipning
 • Handstruken toppmålning med linoljefärg. Kulör NCS S-0502-Y
  (standardfärgen kittvitt/antikvitt)
 • Sista lagret (utsidan på fönstret) stryks själv av kund på plats då kittfalsen ska målas in. Detta för att binda fast glaset och täta ytterligare.

Fakta

Fakta linoljefärg

Målning med den miljövänliga linoljefärgen är en fullt modern teknik som utgår från dagens förutsättningar för färgtillverkning och målningsutförande. Tekniskt och ekonomiskt är linoljefärgen konkurrenskraftig oavsett om det gäller gamla eller nya hus.

Linoljefärgen har en god beständighet mot påfrestningar av klimat och normalt slitage utomhus. Färgen har genom linoljans, framför allt den råa linoljans, ringa molekylstorlek, en god förmåga att tränga in i träunderlag. Inträngningen ger färgen en god vidhäftning.

Linolja gulnar i mörker och bleks av ljus. Det betyder att ingen gulning sker utomhus, obetydlig gulning inomhus i rum med dagsljus, stark gulning i rum utan dagsljus. Denna gulning är reversibel dvs en yta som har gulnat i mörker och som sedan utsätts för ljus bleks tillbaka, och gulningen försvinner.

Fakta oljealkyd

Oljealkyd är närbesläktad med linoljefärg men torkar snabbare, har bättre glanshållning och hållbarhet.

Alkydoljefärg är vanligen lösningsmedelsburen men alkydolja förekommer även vattenburen, då ofta i blandning med akrylatfärg.

Exempelkulörer

Här till höger finns exempel på färger du kan välja som tillval.

Dessa kulörer ska bara ses som exempel på de färger du kan välja på dina fönster och fönsterdörrar. NCS-skalan innehåller tusentals färger, något som gör att vi kan hjälpa dig hitta den färg som passar ditt hus och den stil/epok det är byggt i.

OBS!
Tänk på att färgen på skärmen sällan överensstämmer med verkligheten. Kontakta därför alltid din färghandlare eller oss innan du bestämmer färg!

NCS kulörer