Glaset har också en stor del i att behålla traditionen på våra kopplade fönster och dörrar.

Glaset är en viktig komponent i ett fönster, inte bara ur energisynpunkt och ljusgenomsläpp, utan också genom den känsla ett kulturglas eller munblåst glas kan förmedla genom sina reflektioner dansandes över interiörens ytor.

 

Kopplat fönster 1+1 glas

Kombinera gärna ett kulturglas eller munblåst glas med ett energiglas i innerbågen för att sänka u-värdet ända ner till 1,8! Det skonar både miljön och dina energikostnader.

Som standard sätter vi 4 mm floatglas i inre- och yttre bågen, men som tillval kan du givetvis välja andra glas (se exempel nedan).

Exempel på tillval

  • Energiglas (u-värde ner till ca 1,8) – sätts i inre bågen
  • Kulturglas 4mm
  • Maskin Antik 4mm
  • Etsat 4mm
  • Råglas 4mm
  • Lamell 6,38mm

Har ni andra önskemål, kontakta oss för diskussion kring lämpliga glas.

Kopplat fönster 2+1 glas

Även det här fönstret har en kopplad båge med ett enkelglas i den yttre bågen på samma sätt som 1+1 fönstret. Den inre bågen är kraftigare och har istället för ett enkelglas en 2-glas isolerruta.

Som standard har vi en D4-9 energi argon isolerglaskassett där man når ett u-värde på ca 1,2.

Tillval glas
Du kan, som tillägg på en isolerglaskassett, även få härdat glas eller olika ornamentglas (råglas, cotswold, etsat).

Har du andra önskemål, kontakta oss för diskussion kring lämpliga glas.

Spröjs
Även i den här konstruktionen är det äkta kittad spröjs i den yttre bågen, medan det inte är möjligt med kittad spröjs i den inre bågen.